Nederlands

09 mei 2017

Welke docenten Nederlands denken, ontwikkelen en werken mee? (aanmelding nog mogelijk tot 15 juni a.s.)

Docenten Nederlands kunnen zich nog aanmelden voor DOT’s tot 15 juni 2017. In de meeste DOT’s zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u ...

Lees meer
02 april 2017

Nederlands: Uitnodiging aan docenten: wie denken, ontwikkelen en werken mee?

Zes DOT’s Nederlands: samen inspirerend onderwijs ontwerpen De Meesterschapsteams Nederlands zoeken voor het schooljaar 2017-2018 enthousiaste ...

Lees meer
09 maart 2017

Nieuwsbrief Neerlandistiek voor de klas

Op 1 maart is  Neerlandistiek voor de klas gelanceerd. De digitale nieuwsbrief is bestemd ‘voor leraren die van het Nederlands houden’ en zal ...

Lees meer
22 april 2016

Nieuwe voorzitter meesterschapsteam Nederlands – Taalkunde/Taalbeheersing

Vanaf 1 mei is het voorzitterschap van het meesterschapsteam Nederlands – Taalkunde/Taalbeheersing in handen van Peter-Arno Coppen. De vorige ...

Lees meer
24 november 2015

‘Bewust Geletterd’ gunstig ontvangen

De koerswijziging die het Manifest Nederlands op School voorstelt, lijkt op een breed draagvlak te mogen rekenen bij neerlandici. Op 13 november jl. legden ...

Lees meer
24 november 2015

'Bewust Geletterd' gunstig ontvangen

De koerswijziging die het Manifest Nederlands op School voorstelt, lijkt op een breed draagvlak te mogen rekenen bij neerlandici. Op 13 november jl. legden ...

Lees meer
18 september 2015

Expertmeeting literatuurdidactiek

Op 18 september vond een expertmeeting 'Literatuurdidactiek bij het vak Nederlands en het vreemdetalenonderwijs' bij Stichting Lezen plaats.

Lees meer
25 juni 2015

Symposium Schoolvak Nederlands – Letterkunde

Een van de belangrijkste doelen van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen is om via de vakdidactiek de band tussen het onderwijs en de ...

Lees meer
16 maart 2015

Symposium Schoolvak Nederlands – taalkunde/taalbeheersing

Bewuste taalvaardigheid Verslag van het Symposium Schoolvak Nederlands – taalkunde/taalbeheersing in Conferentieoord Soeterbeeck, Ravenstein, 15 en ...

Lees meer
15 januari 2015

Symposium Schoolvak Nederlands – Taalkunde/Taalbeheersing

Hard werken was het tijdens dit symposium, want het schoolvak Nederlands is breed, kent veel verschillende visies en er is van alles mee aan de hand. ...

Lees meer