Bijeenkomst ‘Taalkunde en taalbeschouwing in de klas’ (27 juni 2022) Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht

Op maandag 27 juni is er een bijeenkomst op locatie van het Utrechtse vakdidactische netwerk. Het thema is ‘Taalkunde en taalbeschouwing in de klas’. Er wordt flink aan de weg getimmerd door Peter-Arno Coppen en zijn promovendi om taalkunde een volwaardige plaats te geven binnen het schoolvak Nederlands. Een van hen is Astrid Wijnands, docente aan de Hogeschool Utrecht. Zij zal de keynote verzorgen. Vervolgens zijn er twee rondes met workshops. Tussendoor is er gelegenheid tot uitwisseling met collega’s bij soep met broodjes.

Onderzoek, lesmaterialen en didactische voorbeelden zullen gedeeld worden. U bent van harte uitgenodigd, als u behoort tot de groep van alumni van de lerarenopleidingen van HU & UU, stagebegeleiders, vakdidactici, hogeschooldocenten en vo-docenten uit de regio Utrecht!

De bijeenkomst vindt plaats van 16:00 tot 20:00 uur op de Hogeschool Utrecht. De kosten voor de bijeenkomst bedragen 25 euro. U kunt zich aanmelden via het formulier onderaan de pagina. We vragen u in dit formulier een voorkeur voor de workshops op te geven want we streven ernaar een evenredige verdeling te maken. Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de betaallink. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar vakdidactiekNE@uu.nl.

We kijken uit naar een inspirerende ontmoeting!

Hieronder vindt u achtereenvolgens het programma, informatie over de workshops en het formulier waarmee u zich kunt aanmelden. De aanmelding zal sluiten op 20 juni 2022.

Programma:

  • 16:00-16:15 uur: plenaire inleiding
  • 16:15-16:30 uur: update Vakdidactiek GW
  • 16:30-17:15 uur: keynote Astrid Wijnands
  • 17:15-18:15 uur: workshop ronde 1
  • 18:15-18:45 uur: pauze met soep en broodjes
  • 18:45-19:45 uur: workshop ronde 2
  • 19:45-20:00 uur: plenaire afsluiting

Keynote: Reflectief denken door het gebruik van linguïstische bronnen in de klas – Astrid Wijnands

Bij grammaticaonderwijs wordt zelden gewerkt met linguïstische bronnen, zoals taaladviesdiensten, taalcorpora en (populair-)wetenschappelijke publicaties. Leerlingen leren wat de regels zijn voor correct en incorrect Nederlands en hoe ze die moeten toepassen, niet hoe ze daarbij linguïstische bronnen kunnen interpreteren en gebruiken. In deze presentatie ga ik in op de vraag hoe we leerlingen kunnen leren om te gaan met zulke bronnen. Wat gebeurt er met de epistemische opvattingen van leerlingen als zij geconfronteerd worden met tegenstrijdige informatie?  

Workshops:

Taalkunde ontdekken via profielwerkstuktaalkunde.nl en taalonderzoekjezo.nl – Kristel Doreleijers

In deze workshop staan twee websites centraal die leerlingen in de bovenbouw van havo/vwo laten kennismaken met taalkunde. Diverse thema’s, toolkits en mini-onderzoekjes komen aan bod waarmee leerlingen zelfstandig of in groepsverband aan de slag kunnen gaan. Het doel van beide websites is om leerlingen enthousiast te maken voor taalkunde door ze het vakgebied zelf te laten verkennen via ‘onderzoekend leren’. Als concrete voorbeelden dienen twee scholen die jaarlijks met de sites werken en taalkunde koppelen aan taalvaardigheden of zelf het schoolvak wiskunde.

Fonologie in de brugklas – Annetoos Struik

Fonologie zit niet of nauwelijks in het curriculum, maar kan je lessen zeker verrijken. In deze workshop kijken we naar twee praktische manieren waarop dat kan: lessen over ‘t kofschip en een project over dialecten/sociolecten.

Taalkunde in de klas – Janneke ter Beek

De kennis over taal en inzicht in taal landt helaas niet altijd in de les. Begrippen blijven abstract en lang niet alle leerlingen zien het verband tussen wat ze aan grammatica of taalbeschouwing leren en hoe ze deze kennis bij andere domeinen van het schoolvak kunnen inzetten. Tijdens deze workshop brengen we daar verandering in met de didactiek van voelen-vatten-verwerken.

Wat zit je nu te zeuren?” Progressief constructies bij Nederlands in tweetalig 4 vwo – Irma Westheim

Meertaligheid heeft zeker een meerwaarde in de klas, ook bij het schoolvak Nederlands. Tijdens deze workshop gaan we daarnaar op zoek. Hoe kunnen leerlingen hun kennis van een andere taal gebruiken om meer inzicht te krijgen in het Nederlands?

Aanmeldingsformulier:

Dit formulier kan niet meer ingevuld worden