Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht gaat online het tweede jaar in!

Na een succesvol eerste jaar organiseert het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht ook komend schooljaar bijeenkomsten voor alumni, stagebegeleiders en overige docenten uit de regio Utrecht. We trappen af met een bijeenkomst op woensdag 22 september van 19.30-21.35 uur online. Deze heeft twee doelen: laagdrempelige ontmoeting met vakgenoten en inspirerende kennisuitwisseling over (vakdidactische) onderwerpen.

Na de begroeting en korte plenaire opening, over actualiteiten in de vakdidactiek Nederlands, gaan we twee keer uiteen in groepen. Daarbij kun je een keuze maken uit verschillende sessies. Studenten van de Utrechtse lerarenopleidingen Nederlands (UU en HU) presenteren hier de uitkomsten van hun ontwerponderzoek of masterscriptie en delen concrete lesmaterialen die je in je eigen lessen kunt toepassen. In de workshops is ruimte om met elkaar door te praten over de onderwerpen die aan de orde komen. Wij hopen op een inspirerende bijeenkomst!

De kosten voor deze bijeenkomst zijn 25 euro (te betalen uit je persoonlijke scholingsbudget). Anders dan eerder aangekondigd organiseren we de bijeenkomst online. Na aanmelding ontvang je een factuur en link naar de bijeenkomst in Teams.

Programma

  • 19.15-19.30 uur: ‘inloop’
  • 19.30-19.45 uur: begroeting en kennismaking
  • 19.45-20.00: korte plenaire inleiding over actualiteiten in de vakdidactiek
  • 20.00-20.40 uur: workshopronde 1 met keuze uit verschillende sessies (zie hieronder)
  • 20.40-20.50 uur: pauze
  • 20.50-21.30 uur: ronde 2 met keuze uit verschillende sessies (zie hieronder)
  • 21.30-21.35 uur: gezamenlijke afsluiting

Workshops (ronde 1 en 2)

>> Paarsgewijze vergelijking van betogen en revisie op basis van peerfeedback – Richard van der Zwet: Met behulp van de online toepassing Comproved (voorheen D-pac) vergelijken leerlingen hun betogen (anoniem) en reviseren hun tekst op basis van kwalitatieve feedback van medeleerlingen. In de workshop gaan we zelf aan de slag met deze toepassing.

>> Op weg naar een inclusieve leeslijst – Sophie Scharff: Een verkennend onderzoek naar evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwelijke auteurs en auteurs van kleur in het literatuuronderwijs.

>> “Wat zit je nu te zeuren?” – Irma Westheim: Progressief constructies bij Nederlands in tweetalig 4 vwo. Hoe kan meertaligheid helpen het Nederlands beter te begrijpen? 

Aanmelding

Aanmelden kan tot en met vrijdag 17 september aanstaande via onderstaand formulier. Vergeet niet je voorkeuren aan te geven.

VNNU 22 sept
Wat is je achtergrond?
Welke sessies hebben uw voorkeur? (we streven een evenredige verdeling na)
Ben je al lid van onze LinkedIn-groep?
Zo nee? Dat kan hier: https://www.linkedin.com/groups/8918712/