Vakdidactiek à la carte (Utrecht, 3 oktober a.s.)

LET OP! DEZE BIJEENKOMST IS WEGENS EEN GEBREK AAN BELANGSTELLING GEANNULEERD.

Het programma zal worden doorgeschoven naar een volgende bijeenkomst. We houden u op de hoogte van hoe de twee volgende bijeenkomsten, op 15 februari en 3 juli a.s., ingericht zullen worden.

Op maandag 3 oktober a.s. is er weer een bijeenkomst op locatie van het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht. Vanwege de positieve ervaring aan het einde van het vorige schooljaar, toen taalbeschouwing op het programma stond, zijn we blij dat we wederom ‘in het echt’ samen kunnen komen. Ook ditmaal zijn we van 16 -20 uur te gast op de Hogeschool Utrecht. Anders dan de vorige keer is er geen centraal thema maar bieden we een ‘menu à la carte’.  

Oud-lio’s van de UU en HU, die inmiddels als docenten werkzaam zijn, gaan in workshops met de deelnemers in gesprek over de lesmaterialen die zij hebben ontworpen en beproefd voor hun afstuderen. Het programma voorziet erin dat iedere deelnemer aan drie workshops kan meedoen. Daarbij en tussendoor bij de soep met broodjes is er ruimschoots gelegenheid tot uitwisseling met collega’s. Dit gebeurt ook in het programmaonderdeel ‘de vakdidactische vlag’: daarin ga je met collega’s van andere scholen in gesprek over enkele actuele vakdidactische ontwikkelingen en peilen wij hoe die vlag er volgens jullie bij hangt.

Alumni van de HU en UU en docenten uit de regio Utrecht zijn van harte uitgenodigd! Aanmelden kan via het aanmeldformulier onder aan deze pagina. Eind volgende week volgt een update met het volledige programma. Dit keer kun je ter plekke een keuze maken uit het aanbod van workshops.

Over het jaarprogramma van het netwerk: deze bijeenkomst is opzettelijk vroeg op de nascholingskalender geplaatst omdat jullie dan vaak nog meer tijd en ruimte hebben om deel te nemen. Verderop in dit schooljaar zullen we nog een online en fysieke bijeenkomst over vakdidactisch thema’s houden: woensdag 15 februari ’s avonds online en de maandagnamiddag van 3 juli op de UU. De thema’s worden later bekend gemaakt.

Wij kijken uit naar een inspirerende ontmoeting op 3 oktober en hopen daar weer veel vakgenoten te treffen!

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar vakdidactiekNE@uu.nl.

Hieronder vindt u achtereenvolgens het programma, informatie over de workshops en het formulier waarmee u zich kunt aanmelden. Zodra u zich heeft aangemeld via het formulier ziet u een bevestigingsbericht met daarin de betaallink. De aanmelding zal sluiten op 26 september 2022.

Programma Vakdidactiek ‘à la carte’:
(Hogeschool Utrecht, 3 oktober 2022, 16-20 uur – zalen worden nog bekend gemaakt) 

16:00 -16:15      welkom
16:15 – 17:00    eerste workshopronde
17:00 – 17:45    tweede workshopronde
17:45 – 19:00    soep met broodjes en ‘de vakdidactische vlag’
19:00 – 19:45    workshopronde 3
19:45 – 20:00    plenaire afsluiting (optioneel)

Workshops:

Schrijfvaardigheid – Nienke Lakeman

Schrijven: het blijft een dankbaar onderwerp van gesprek. Aan het verbeteren van onderdelen als taalverzorging, woordenschat en samenhang heeft menig docent een grote uitdaging. Herschrijven en het geven (en krijgen) van (peer)feedback heb ik ingezet bij een interventie voor het verbeteren van werkwoordspelling in de geschreven tekst.

Besteed je feedback uit! – Iris Hofstra

Peerfeedback is één van de meest efficiënte en nuttige onderdelen van het schrijfproces, maar enkel wanneer de peerfeedbackinstructie gedegen is. Samen gaan we op zoek naar de slimste manier om peerfeedback te integreren in ons schrijfonderwijs.

Leesvaardigheidssandwich – Sarah Beeks

Hoe kun je rijk lezen aanbieden en de leesmotivatie vergroten? In deze workshop staat een lessenreeks voor vwo 4 centraal, die is vormgegeven met behulp van de leessandwich: een didactisch model met activiteiten voor, tijdens en na het lezen.

Ideologische literatuurkritiek – Wouter Koster

Ideologie, bestaat dat nog? En hoe kan literatuur bijdragen aan het ideologische bewustzijn van leerlingen? In deze workshop ontdek je hoe je recente literaire fragmenten kunt inzetten om het hedendaagse politieke en maatschappelijke begrip van je leerlingen te vergroten. 

Grens van de grap – Merlijn Borsboom

Hoe maken we leerlingen bewuster van het onderscheid tussen humoristisch en kwetsend taalgebruik? De workshop beantwoordt deze vraag met een lessenreeks waarin leerlingen hierover aan het denken worden gezet.

Betekenisvol schrijven – Anne-Marie Heideveld en Arjenne van Wijngaarden

In deze workshop presenteren we twee lessenseries waarin de leerlingen betekenisvolle schrijfopdrachten krijgen. Zowel domein- als vakoverstijgend in te zetten en speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit de bovenbouw h/v.

Aanmeldingsformulier:

Dit formulier kan op dit ogenblik niet ingevuld worden