Bijeenkomst ‘Schrijven en lezen’ (12 januari 2022) Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht (online)

Op woensdag 12 januari a.s. is er weer een online bijeenkomst van het Utrechtse vakdidactische netwerk. Thema is ditmaal ‘Schrijven en lezen’: er loopt veel onderzoek dat de bestaande praktijk probeert te verrijken en waarbij gebruikelijke scheidslijnen worden overschreden. Bijvoorbeeld de domeingrens tussen schrijven en lezen en de scheiding tussen het schrijven van zakelijke en creatieve teksten. Op de avond worden onderzoek, lesmaterialen en didactische voorbeelden gedeeld door en met docenten Nederlands. De plenaire lezing en de workshops verbinden zo de praktijk met actuele inzichten uit de wetenschap. U bent van harte uitgenodigd, als u behoort tot de groep van alumni van de lerarenopleidingen van HU & UU, stagebegeleiders, vakdidactici, hogeschooldocenten en vo-docenten uit de regio Utrecht!

De bijeenkomst vindt online plaats op woensdag 12 januari van 19:30-21:30 uur. De kosten voor de bijeenkomst bedragen 25 euro. U kunt zich aanmelden via het formulier onderaan de pagina. We vragen u in dit formulier een voorkeur voor de workshops op te geven want we streven ernaar een evenredige verdeling te maken. Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de betaallink.

We kijken uit naar een inspirerende ontmoeting!

Hieronder vindt u achtereenvolgens het programma, informatie over de workshops en het formulier waarmee u zich kunt aanmelden. De aanmelding zal sluiten op 6 januari 2021.

Programma:

  • 19.15-19.30 uur: ‘inloop’
  • 19.30-19.45 uur: plenaire inleiding en update Vakdidactiek GW
  • 19.45-20.30 uur: keynote van Anouk ten Peze (zie hieronder)
  • 20:30-20:40 uur: pauze
  • 20:40-21:25 uur: workshops met keuze uit verschillende sessies (zie hieronder)
  • 21:25- 21:30 uur: plenaire afsluiting.

Keynote: Het Schrijflab en Pimp je tekst – Anouk ten Peze

Voor mijn promotieonderzoek naar creatief schrijven in het voortgezet onderwijs (Promotiebeurs voor leraren-NWO) ontwikkelden we twee lessenseries: Het Schrijflab en Pimp je tekst. Tijdens Het Schrijflab leren leerlingen korte creatieve verhalen schrijven en tijdens Pimp je tekst leren ze hoe ze technieken voor narratieve teksten kunnen gebruiken in zakelijke teksten. In beide lessenseries worden de leerlingen geholpen om ideeën te genereren doordat er een divergerende denkfase door de lessenserie heenloopt. In mijn presentatie zal ik een paar cruciale elementen uit de lessenseries laten zien. Ook zal ik ingaan op de ontwerpprincipes en de vraag of de lessenseries echt werken: verbetert de schrijfvaardigheid?

Workshops:

Paarsgewijze vergelijking van betogen en revisie op basis van peerfeedback – Richard van der Zwet
Met behulp van de online toepassing Comproved (voorheen D-pac) vergelijken leerlingen hun betogen (anoniem) en reviseren hun tekst op basis van kwalitatieve feedback van medeleerlingen. In de workshop gaan we zelf aan de slag met deze toepassing.

Hoe combineer je lezen en schrijven? – Jacqueline Evers-Vermeul
Lezen en schrijven komen in lessen Nederlands vaak los van elkaar aan bod, terwijl er allerlei voordelen zijn om ze ook in combinatie aan te bieden. In deze workshop staan we stil bij een aantal redenen om gecombineerd lees- en schrijfonderwijs te geven en verkennen we werkvormen die je hierbij kunt gebruiken. Inspirerende suggesties uit het publiek zijn hierbij natuurlijk ook welkom.

Schrijfakademie – Els Stronks
Schrijfakademie.nl biedt oefeningen voor het moment van het schrijfproces dat in het huidig schrijfonderwijs niet of nauwelijks gedidactiseerd is: het moment waarop de pen op papier gaat, en je woorden moet vinden voor wat je denkt. 

De Schrijfakademie.nl neemt als uitgangspunt dat er zonder boodschap (zonder inhoud) niets te schrijven valt, en dat het schoolvak Nederlands vakspecifieke schrijfstof moet bieden. Die halen leerlingen wat ons betreft uit kennis over hun taal, kennis over de hen omringende cultuur en kennis over zichzelf. In deze workshop bekijken we de didactiek die we bedacht hebben leerlingen die kennis te leren benutten, om uiteindelijk iets te schrijven waarmee zij zich met de wereld kunnen verbinden. 

Stapsgewijs tekststructuur samenvatten. Bij Nederlands geleerd, bij alle zaakvakken toegepast Marlous van Oostrum
In deze workshop leer je meer over stapsgewijs leren samenvatten. Voor leerlingen biedt deze strategie handvatten om gestructureerd samenvattingen te maken en tegelijkertijd ook te leren over tekststructuur. Twee vliegen in één klap! Alhoewel ik het stapsgewijs tekststructuur samenvatten onderzocht heb in de setting van het schoolvak Nederlands, blijkt de strategie op het Revius Lyceum ook goed toepasbaar bij allerlei andere (zaak-)vakken. Met input van zaakvakdocenten is de strategie zelfs uitgebreid. Ik vertel je er graag meer over tijdens deze workshop en jullie inbreng wordt daarbij zeer gewaardeerd. 

Aanmeldingsformulier:

Dit formulier kan niet meer ingevuld worden