Geen categorie

Welke docenten Nederlands denken, ontwikkelen en werken mee? (aanmelding nog mogelijk tot 15 juni a.s.)

Docenten Nederlands kunnen zich nog aanmelden voor DOT’s tot 15 juni 2017. In de meeste DOT’s zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u belangstelling? Klik dan door naar: Uitnodiging aan docenten: wie denken, ontwikkelen en werken mee? Zes DOT’s Nederlands: samen inspirerend onderwijs ontwerpen (de oproep van 2 april jl.).

De aanmeldingstermijn is verlengd om in te spelen op enkele reacties. De eerste luidde dat het voor veel docenten op deze termijn (vóór 10 mei) nog niet te bepalen was of ze volgend jaar ruimte zouden kunnen vinden op school voor deelname aan de docentontwikkelteams.

De tweede reactie is een misvatting die docenten er mogelijk van heeft weerhouden zich aan te melden: het misverstand dat de DOT’s zijn gestart in het kader van het vervolg op Onderwijs2032 en de bevreemding dat daarvoor betaald zou moeten worden. De docentontwikkelteams zijn een initiatief van de Meesterschapsteams Nederlands die professionalisering, kennisuitwisseling en -ontwikkeling beogen op het vlak van bewuste geletterdheid, in de geest van het Manifest Nederlands op School. De Meesterschapsteams Nederlands zijn opgericht om het schoolvak vanuit de universiteiten een impuls te geven, en opereren dus onafhankelijk van het Ministerie van OCW.

Een derde reactie betrof (de hoogte van) de gevraagde bijdrage: €450,-. Een dergelijk bedrag voor negen bijeenkomsten (inclusief catering) verspreid over een jaar staat in geen verhouding tot de daadwerkelijke kosten en is laag in vergelijking met soortgelijke vormen van professionalisering. (De Meesterschapsteams Nederlands nemen een deel van de kosten voor personele inzet, locaties en catering voor hun rekening.) Het bedrag valt bovendien ruimschoots binnen het nascholingsbudget dat elke school jaarlijks voor elke docent ter beschikking heeft (of zou moeten hebben).  [laatst aangepast: 30 mei 2017]

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.