Nederlands

Visiestuk Meesterschapsteams Nederlands voor Curriculum.nu

In maart gaat een ontwikkelteam in het kader van Curriculum.nu aan de slag met de herziening van het schoolvak Nederlands. De Meesterschapsteams Nederlands hebben deze week een visiestuk gepubliceerd dat een constructieve bijdrage levert vanuit de neerlandistiek en vakdidactiek aan het proces van curriculumherziening.  Het stuk bouwt voort op het Manifest Nederlands op School (2016) en een aantal conferenties met betrokkenen: docenten, vakdidactici en vakwetenschappers.

Drie hoofdpunten zijn de toevoeging aan het schoolvak van kennisinhouden, het combineren van verschillende perspectieven op die inhoud en de aanvulling van taalvaardigheden met algemene vaardigheden: de nieuwe leerdoelenkaart in de tekst maakt deze verrijking van het vak in één oogopslag duidelijk. Ook hebben we het centrale begrip bewuste geletterdheid nader toegelicht. De begeleidende tekst gaat verder in op een aantal aspecten dat in het licht van Curriculum.nu speciale aandacht behoeft.

In deze vorm is de tekst een tussenstap die wat ons betreft een denkrichting aanduidt. In het komende jaar willen we de visie verder in de details uitwerken en waar nodig op hoofdlijnen aanpassen, in samenspraak met betrokkenen. Voor de goede orde: we beperken ons hier tot het wat van het schoolvak, het hoe komt elders aan de orde.

>> Visie Curriculum Nederlands Meesterschapsteams 1.5

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.