Nederlands

24 november 2015

‘Bewust Geletterd’ gunstig ontvangen

De koerswijziging die het Manifest Nederlands op School voorstelt, lijkt op een breed draagvlak te mogen rekenen bij neerlandici. Op 13 november jl. legden ...

Lees meer
18 september 2015

Expertmeeting literatuurdidactiek

Op 18 september vond een expertmeeting 'Literatuurdidactiek bij het vak Nederlands en het vreemdetalenonderwijs' bij Stichting Lezen plaats.

Lees meer
25 juni 2015

Symposium Schoolvak Nederlands – Letterkunde

Een van de belangrijkste doelen van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen is om via de vakdidactiek de band tussen het onderwijs en de ...

Lees meer
16 maart 2015

Symposium Schoolvak Nederlands – taalkunde/taalbeheersing

Bewuste taalvaardigheid Verslag van het Symposium Schoolvak Nederlands – taalkunde/taalbeheersing in Conferentieoord Soeterbeeck, Ravenstein, 15 en ...

Lees meer
15 januari 2015

Symposium Schoolvak Nederlands – Taalkunde/Taalbeheersing

Hard werken was het tijdens dit symposium, want het schoolvak Nederlands is breed, kent veel verschillende visies en er is van alles mee aan de hand. ...

Lees meer