Nederlands

‘Bewust Geletterd’ gunstig ontvangen

De koerswijziging die het Manifest Nederlands op School voorstelt, lijkt op een breed draagvlak te mogen rekenen bij neerlandici. Op 13 november jl. legden de meesterschapsteams Nederlands- Taalkunde/Taalbeheersing en Nederlands-Letterkunde in Tilburg een conceptversie van ‘Bewust geletterd’ voor aan een stampvolle zaal op het congres Het Schoolvak Nederlands (HSN-29). Bij een peiling bleek 74% van de ruim 140 aanwezigen het hoofddoel bewuste geletterdheid te onderschrijven; 6% gaf aan het er (zeer) mee oneens te zijn; 20% had geen mening of stemde blanco. Alle stellingen over de actiepunten kregen eveneens veel bijval.
De brede steun onder aanwezige docenten is verheugend maar kwam niet geheel onverwacht, omdat het concept-manifest is ontwikkeld in samenspraak met docenten en andere betrokkenen bij het schoolvak. Er zijn inmiddels ook enkele belangrijke kanttekeningen geplaatst bij onderdelen van het manifest. De meesterschapsteams staan nog tot eind november open voor aanvullende inhoudelijke reacties (vakdidactiekGW@uu.nl o.v.v. ‘manifest’). Rond de jaarwisseling zal de definitieve versie van het manifest worden gepubliceerd. De complete uitslag van de enquête komt binnenkort op deze website beschikbaar.

Lees hier het  concept-manifest en bekijk de powerpoint

Lees hier de brief die de vakmeesters van de meesterschapsteams Nederlands Taalkunde/Taalbeheersing en Nederlands Letterkunde  hebben geschreven aan de leden van Platform Onderwijs 2032.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.