Afgeronde nascholing

De Meesterschapsteams Nederlands zijn op 5 juli 2017 van start gegaan met zes Docentontwikkelteams, die in de geest van het Manifest Nederlands op school samen met ons het schoolvak Nederlands gaan vernieuwen. Onder het motto ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’ zullen docenten, vakwetenschappers en vakdidactici samen inspirerend onderwijs gaan ontwerpen.

Zes docentontwikkelteams

De docentontwikkelteams opereren verspreid over Nederland en richten zich op verschillende onderwerpen:

Opbrengsten

In een DOT werkt u niet alleen aan de vernieuwing en verbetering van uw eigen lespraktijk, maar u doet dat vanuit het gezamenlijke ontwerpprincipe ‘bewuste geletterdheid’. Zo biedt een docentontwikkelteam u een vruchtbare vorm van docentprofessionalisering en draagt u bij aan de ontwikkeling van het vak Nederlands. Elke DOT zal uitmonden in een (digitale) publicatie in de reeks Vak & Didactiek Nederlands. Bovendien verwachten wij dat de DOT’s nieuwe ontwerpprincipes kunnen opleveren voor inspirerend en betekenisvol onderwijs.

Opzet

De docentontwikkelteams bestaan uit acht tot tien docenten Nederlands, een vakdidacticus en een of meer vakinhoudelijke specialisten. Elk docentontwikkelteam heeft een doorloop­tijd van tenminste één schooljaar waarin acht bijeenkomsten zullen worden gepland van ca. vier uur.