Nederlands DOT: activerende didactiek voor taalkunde

De afgelopen twee jaar zijn er aan de Radboud Universiteit al docentontwikkelteams aan de slag gegaan met taalkunde in de bovenbouw, en een meer taalkundig gefundeerde methode voor het grammaticaonderwijs in de onderbouw. Dat heeft al een serie werkvormen en modules opgeleverd die inmiddels al door velen gebruikt worden. Daarnaast zijn er drie promovendi (Roy Dielemans, Jimmy van Rijt en Astrid Wijnands) bezig met onderzoek naar de achterliggende taalkundige concepten van het grammaticaonderwijs, naar de denkvaardigheden die daarvoor nodig zijn, en het gebruik van taalkundige bronnen als de Algemene Nederlandse Spraakkunst en wat dat met de ontwikkeling van je taalattitude doet.

In deze DOT willen we als docenten en wetenschappers op zoek gaan naar de manieren waarop we dit allemaal kunnen inpassen in het onderwijs. In eerste instantie zullen we ons richten op onderbouw/bovenbouw havo/vwo. We willen een doorlopende leerlijn taalbeschouwing uitdenken die leerlingen inleidt in het taalkundige denken en via de confrontatie met taalkundig onderzoek bewuster maakt van het eigen taalgevoel en de relatie tot de taalwerkelijkheid en de taalnorm.

(Nijmegen, Peter-Arno Coppen)