Nederlands DOT: literatuurgeschiedenis

In januari 2019 en in oktober 2019 is een Docentontwikkelteam (DOT) gestart onder leiding van Marijke Meijer Drees (RUG). Deze DOT houdt zich bezig met het ontwerpen van een aansprekende leergang historische letterkunde voor de onderbouw en bovenbouw (havo, vwo). Het doel is om leerlingen vanaf 12-13 jaar vertrouwd te maken met de literatuur en literatuurgeschiedenis van ca. 1100-1900 (middeleeuwen tot de twintigste eeuw). Hierbij is het cultuurhistorische beginsel van de toe-eigening leidend. Toegepast op het literatuuronderwijs is toe-eigening het (leer)proces van groepsgewijs verbonden raken met en internaliseren van het literaire verleden. Als zodanig zal de nieuwe leergang bijdragen aan de identiteits- en burgerschapsvorming van de leerlingen.