Nederlands DOT: retorica en argumentatie

Retorica en argumentatie komen op verschillende manieren aan bod in het lesprogramma Nederlands. Het eerste doel van dit DOT is de vakinhoudelijke en vakdidactische  kwesties die er in de lespraktijk rond deze onderwerpen spelen, in kaart te brengen. Vervolgens zal er een beredeneerde selectie gemaakt worden van kwesties die het dringendst om een vakdidactische oplossing vragen en vastgesteld worden welke aanpak daarbij de gewenste is. De daarbij gemaakte keuzes vormen de basis voor gezamenlijk te ontwikkelen onderwijsmateriaal dat in de eigen onderwijsomgeving kan worden getest. Deze DOT richt zich op het curriculum van de bovenbouw van het vwo.

Tijdens de bijeenkomsten werken deelnemers gezamenlijk aan het materiaal, worden ervaringen gedeeld, wordt de werkwijze geëvalueerd en kan het onderwijsmateriaal worden bijgesteld. Het ligt in de bedoeling ook vakdidactische en vakinhoudelijke expertise van gastdocenten te benutten.

(Leiden, Ton van Haaften)