Nederlands DOT: literatuurgeschiedenis van de 20e eeuw

Waar eindigt de literatuurgeschiedenis en begint de moderne literatuur? In 1880, met de Tachtigers, is het antwoord in de handboeken. Maar vanuit onze leerlingen gezien zijn alle boeken van vóór hun geboorte literatuurgeschiedenis. Wat betekent dit voor het onderwijs? In een DOT willen we met een groep docenten een didactiek uitdenken, ontwikkelen en beproeven voor eeneuwse literaire werken.

Vertrekpunten vormen daarbij de denkbeelden die wij hierover in 2013 op de 27e HSN-conferentie hebben gepresenteerd en het ontwerp voor een lessenreeks over Tjeempie, of Liesje in Luiletterland van Remko Kampurt (1968) dat daarop was gebaseerd. Die vertrekpunten laten zich volgens ons uitstekend verbinden met het concept bewuste geletterdheid. Maar we willen met een open vizier samen met docenten aan de slag  en is er dus zeker ruimte voor een kritische gedachtewisseling, nieuwe gezichtspunten en eigen inbreng van de deelnemers.

(Utrecht, Sander Bax & Erwin Mantingh)