Nederlands DOT: didactiek voor literaire ontwikkeling

Literaire ontwikkeling is al ruim twintig jaar een belangrijke doelstelling in het fictie- en literatuuronderwijs. Desondanks worstelen veel docenten met de vraag hoe ze die ontwikkeling in de praktijk het beste in gang kunnen zetten en jaren achtereen kunnen stimuleren. De website Lezen voor de Lijst is een belangrijk didactisch hulpmiddel, maar de didactische toepassing is nog niet goed ontwikkeld. Ook de evaluatie en beoordeling van de literaire ontwikkeling is nog niet uitgewerkt. Een derde aandachtspunt is de geïsoleerde en soms marginale positie die het literatuuronderwijs in het curriculum heeft gekregen. We willen daarom ook onderzoeken hoe we de samenhang tussen literatuur en taalvaardigheid kunnen versterken. Tegen de achtergrond van deze problematiek starten we een DOT. We willen met een open vizier samen met docenten aan de slag. Er is dus zeker ruimte voor een kritische gedachtewisseling, nieuwe gezichtspunten en eigen inbreng van de deelnemers.

(Zwolle, Theo Witte & Marlies Schouwstra, Lezen voor de lijst)