Onderzoek

Onderzoek

Het meesterschapsteam Nederlands streeft naar de concretisering, didactische operationalisering en implementatie van het algemene doel ‘bewuste geletterdheid’. Om deze reden stimuleren en ondersteunen zij onderzoek op dit gebied.  Onderzoek  kan zich bijvoorbeeld richten op de ontwikkeling van bewuste kennis, bewuste vaardigheden, of bewuste oordelen of attitude.

  • enkele onderzoeksthema’s Nederlands voor letterkunde en taalkunde/taalbeheersing (december 2016)
  • zie ook Dudoc-Alfa > Lichtingen 2014 en 2017 voor lopend onderzoek naar het schoolvak Nederlands onder de hoede van Vakdidactiek Geesteswetenschappen
  • een eerste, onvolledige inventarisatie van al het lopende onderzoek naar het schoolvak Nederlands is hier te vinden