Nascholing

De Meesterschapsteams Nederlands zijn op 5 juli 2017 van start gegaan met zes Docentontwikkelteams, die in de geest van het Manifest Nederlands op school samen met ons het schoolvak Nederlands vernieuwen. Onder het motto ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’ werken docenten, vakwetenschappers en vakdidactici samen aan het ontwerpen van inspirerend onderwijs.

Opbrengsten

In een DOT werkt u niet alleen aan de vernieuwing en verbetering van uw eigen lespraktijk, maar u doet dat vanuit het gezamenlijke ontwerpprincipe ‘bewuste geletterdheid’. Zo biedt een docentontwikkelteam u een vruchtbare vorm van docentprofessionalisering en draagt u bij aan de ontwikkeling van het vak Nederlands. DOT’s leveren nieuwe ontwerpprincipes op voor inspirerend en betekenisvol onderwijs en leiden tot publicaties. Een aantal voorbeelden van ontwikkelde lesmaterialen vindt u hier. Een DOT is ook een manier voor docenten om kennis te maken met en bij te dragen aan vakdidactisch onderzoek.

Vorm

De DOT’s bestaan uit groepen van vier tot twaalf docenten Nederlands, vakdidactici en/of vakinhoudelijke specialisten. Elk DOT heeft een doorloop­tijd van tenminste één schooljaar waarin acht bijeenkomsten worden gepland van ca. vier uur. De DOT’s opereren in principe verspreid over Nederland.

Zes docentontwikkelteams

De afgeronde DOT’s richtten zich op verschillende onderwerpen:

DOT opzetten

Wilt u zelf een DOT opzetten? Denk dan van tevoren aan de volgende punten:

 • Doel van DOT
  • Legitimering vanuit organisatie (belang voor het Nederlands)
  • Legitimering voor scholieren
 • Beoogde opbrengst
 • Uitgangspunten en doelstellingen (vakinhoudelijk en vakdidactisch)
 • Inbreng en rol van docenten
 • Planning
 • Organisatie van informatie-uitwisseling (bijv. via gedeelde Google Drive o.i.d.)
 • Werving en selectie van deelnemers
 • Financiële bijdrage om kosten te dekken

Voorbeeldmateriaal is beschikbaar op aanvraag via vakdidactiekNE@uu.nl