Lopende nascholing

DOT: Integratie

In het najaar van 2019 is een Docentontwikkelteam (DOT) van start gegaan onder leiding van Jacqueline Evers-Vermeul (UU). Deze DOT ontwikkelt onderwijsmateriaal waarin de disciplines taalkunde, taalbeheersing en letterkunde geïntegreerd aan bod komen, een belangrijk speerpunt van het Manifest Nederlands op School. Hiermee wordt toegewerkt naar bewuste geletterdheid van leerlingen, krijgt het vak Nederlands meer inhoud en wordt tegelijkertijd tegemoet gekomen aan de wens om de overladenheid van het programma te verminderen. Leerlingen zouden bijvoorbeeld een grammaticaal fenomeen onder de loep kunnen nemen en de communicatieve effecten daarvan kunnen ontdekken, om vervolgens in aanraking te komen met literaire werken die juist op dit punt verschillende keuzes maken.

Wilt u meer informatie over deze DOT? Neem dan contact op met Jacqueline Evers-Vermeul.