Lopende nascholing

DOT: Literatuurgeschiedenis

Sinds januari 2019 is een Docentontwikkelteam (DOT) actief onder leiding van Marijke Meijer Drees (RUG). Deze DOT houdt zich bezig met het ontwerpen van een aansprekende leergang historische letterkunde voor de onderbouw en bovenbouw (havo, vwo). Het doel is om leerlingen vanaf 12-13 jaar vertrouwd te maken met de literatuur en literatuurgeschiedenis van ca. 1100-1900 (middeleeuwen tot de twintigste eeuw). Hierbij is het cultuurhistorische beginsel van de toe-eigening leidend. Toegepast op het literatuuronderwijs is toe-eigening het (leer)proces van groepsgewijs verbonden raken met en internaliseren van het literaire verleden. Als zodanig zal de nieuwe leergang bijdragen aan de identiteits- en burgerschapsvorming van de leerlingen.

Wilt u meer informatie over deze DOT? Neem dan contact op met Marijke Meijer Drees.

DOT: Integratie

In het najaar van 2019 is een Docentontwikkelteam (DOT) van start gegaan onder leiding van Jacqueline Evers-Vermeul (UU). Deze DOT ontwikkelt onderwijsmateriaal waarin de disciplines taalkunde, taalbeheersing en letterkunde geïntegreerd aan bod komen, een belangrijk speerpunt van het Manifest Nederlands op School. Hiermee wordt toegewerkt naar bewuste geletterdheid van leerlingen, krijgt het vak Nederlands meer inhoud en wordt tegelijkertijd tegemoet gekomen aan de wens om de overladenheid van het programma te verminderen. Leerlingen zouden bijvoorbeeld een grammaticaal fenomeen onder de loep kunnen nemen en de communicatieve effecten daarvan kunnen ontdekken, om vervolgens in aanraking te komen met literaire werken die juist op dit punt verschillende keuzes maken.

Wilt u meer informatie over deze DOT? Neem dan contact op met Jacqueline Evers-Vermeul.