Publicaties

Publicaties Meesterschapsteams Nederlands (selectie)

De belangrijkste publicaties van het Meesterschapsteam Nederlands zijn:
2020: Het schoolvak Nederlands in perspectief (conceptversie 2.0)
2019: Perspectieven op taal, taalgebruik en literatuur als basis voor eindtermen (conceptversie 1.0)
2018: Visie op de toekomst van het curriculum Nederlands
2016: Manifest Nederlands op School

Hieronder staat een keuze uit publicaties van leden van het meesterschapsteam.

2019:

2018:

2017:

2016: