Geen categorie

Nederlands: Uitnodiging aan docenten: wie denken, ontwikkelen en werken mee?

Zes DOT’s Nederlands: samen inspirerend onderwijs ontwerpen

De Meesterschapsteams Nederlands zoeken voor het schooljaar 2017-2018 enthousiaste docenten die in de geest van het Manifest Nederlands op school samen met ons het schoolvak Nederlands willen vernieuwen. Onder het motto ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’ zullen docenten, vakwetenschappers en vakdidactici in zes zogenoemde DOT’s (docentontwikkelteams) samen inspirerend onderwijs gaan ontwerpen.

Zes DOT’s

De docentontwikkelteams opereren verspreid over Nederland en richten zich op verschillende onderwerpen:

Opbrengsten

In een DOT werkt u niet alleen aan de vernieuwing en verbetering van uw eigen lespraktijk, maar u doet dat vanuit het gezamenlijke ontwerpprincipe ‘bewuste geletterdheid’. Zo biedt een docentontwikkelteam u een vruchtbare vorm van docentprofessionalisering en draagt u bij aan de ontwikkeling van het vak Nederlands. Elke DOT zal uitmonden in een (digitale) publicatie in de reeks Vak & Didactiek Nederlands. Bovendien verwachten wij dat de DOT’s nieuwe ontwerpprincipes kunnen opleveren voor inspirerend en betekenisvol onderwijs.

Opzet

De docentontwikkelteams bestaan uit acht tot tien docenten Nederlands, een vakdidacticus en een of meer vakinhoudelijke specialisten. Elk docentontwikkelteam heeft een doorloop­tijd van tenminste één schooljaar waarin acht bijeenkomsten zullen worden gepland van ca. vier uur (16.00 tot 20.00 uur, inclusief catering). Dankzij een subsidie kunnen we de deel­name­kosten reduceren tot €450. Validatie van de DOT’s door Registerleraar zal worden aangevraagd. Op woensdagmiddag 5 juli a.s. gaan de zes beoogde DOT’s van start met een gemeenschap­pelijke bijeenkomst in Utrecht, een jaar later sluiten we gezamenlijk af.

Aanmelding

Heeft u belangstelling in een van deze onderwerpen en wilt u mee denken, ontwikkelen en werken aan nieuw lesmateriaal? Via de hyperlinks hierboven vindt u korte beschrijvingen van de verschillende DOT’s en een e-mailadres van een begeleider. U kunt zich daar tot 15 juni aanmelden door een korte motivatie te schrijven voor uw deelname aan de DOT. Vermeld a.u.b. ook uw werkervaring en het type, de naam en de plaats van uw school. Wij streven naar een gevarieerde samenstelling van de DOT’s. Omstreeks 19 juni krijgt u een bericht over deelname.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.