Algemeen

Nederlands als sociaal fenomeen: een bouwsteen voor Curriculum.nu

In lijn met hun visie en een nieuwe leerdoelenkaart voor het schoolvak hebben de Meesterschapsteams Nederlands de contouren van een ‘bouwsteen’ geschetst voor Curriculum.nu: ‘Nederlands als sociaal fenomeen’.  Daarmee is een van de vier perspectieven op kennis van de Nederlandse taal en literatuur uitgewerkt die het schoolvak zou moeten bieden. De kennis is onlosmakelijk verbonden met twee andere componenten uit de leerdoelenkaart: de taalvaardigheden en brede vaardigheden, die in de bouwsteen geïntegreerd worden.

Door alleen het begin- en eindpunt van de beoogde doorlopende leerlijn van één ‘bouwsteen’ te schetsen worden de principes en contouren van de voorgestelde benadering zichtbaar. De Meesterschapsteams zijn van plan om op vergelijkbare wijze alle vier kennisperspectieven, taalvaardigheden en brede vaardigheden in bouwstenen uit te werken, met elkaar te verbinden en te koppelen aan de Grote Opdrachten en beschikbaar lesmateriaal.

> Bouwsteen Nederlands als sociaal fenomeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.