Algemeen

Docenten Nederlands, Engels en Duits – Ik heb jullie hulp nodig!

Hoe kunnen we het taalbewustzijn van leerlingen vergroten?

In een onderzoek onder taalkundigen inventariseerden Van Rijt en Coppen (2017) welke linguïstische concepten taalkundigen het meest belangrijk achten (voor de taalkunde zelf) en het onderwijs op middelbare scholen.

In mijn promotieonderzoek* stel ik (als eerste stap in het traject) vast hoe docenten Nederlands hierover denken en of ze daarin verschillen van docenten Duits en Engels. Zijn het dezelfde grammaticale concepten en begrippen die relevant zijn voor het moedertaalonderwijs en voor het vreemdetalenonderwijs? Of juist niet?

Ter beantwoording van deze vragen heb ik jullie hulp nodig!

Zou je me willen helpen door onderstaande vragenlijst in te vullen? https://goo.gl/forms/vXF5tkM5Ij9ztsIh1

Alvast heel erg bedankt!
Gijs Leenders

 

N.B. Mede op grond van deze data wordt in het vervolg van dit onderzoekstraject (in de periode 2019-2022) een grammaticadidactiek ontwikkeld en getoetst ter verbetering van de bewuste taalvaardigheid van leerlingen in de vakken Nederlands, Engels en Duits.

* DUDOC-ALFA biedt mij als docent Nederlands de mogelijkheid om, naast mijn baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen.

drs. Gijs Leenders (g.p.m.leenders@uu.nl)

Promovendus Dudoc-Alfa Nederlands

Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen

Utrecht Institute of Linguistics (UIL-)OTS

Taal en educatie / Taalvariantie

Werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag

(vakexpert Nederlands op het Amadeus Lyceum op de andere dagen)

 

Universiteit Utrecht l Heidelberglaan 8 l 3584 CS Utrecht l Nederland l (030) 253 35 50 l https://www.uu.nl/ l https://vakdidactiekgw.nl/author/gijsleenders/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.