Algemeen

Nieuwe DOT literatuurgeschiedenis (start: januari 2019): wie doet er mee?

Wie helpt mee een aansprekende leergang historische letterkunde te ontwerpen voor de onderbouw en bovenbouw (HAVO, VWO)? Doel is leerlingen vanaf 12-13 jaar vertrouwd te maken met de literatuur en literatuurgeschiedenis van ca. 1100-1900 (middeleeuwen tot de twintigste eeuw). Hierbij zal het cultuurhistorische beginsel van de toe-eigening leidend zijn. Toegepast op het literatuuronderwijs is toe-eigening het (leer)proces van groepsgewijs verbonden raken met en internaliseren van het literaire verleden.  Als zodanig zal de nieuwe leergang bijdragen aan de identiteits- en burgerschapsvorming van de leerlingen. Bij de keuze en ontwikkeling van geschikte lesmaterialen  zullen we zo (veel) mogelijk gebruik maken van wat er al aan didactische hulpmiddelen bestaat, zoals: literatuurgeschiedenis.nl, lezenvoordelijst,nl, LitLab.nl, de reeksen Tekst in Context en Taal & Teken, en  lesplannenmiddeleeuwen.wp.hum.uu.nl

In januari 2019 wil ik graag starten met een groep van ca. 8 deelnemers. Het gaat om acht tot tien bijeenkomsten van vier uur met een gemiddelde frequentie van 1 x per 2  of 3 weken, op woensdagen vanaf 16:00  — dag en aanvangstijd kunnen naar wens en beschikbaarheid worden aangepast. Het streven is dat we in juni in elk geval de opzet af hebben en voldoende lesmateriaal voor een deel van de leergang. Kosten: € 450,- per deelnemer, catering inbegrepen. Op grond van je deelname (bijdragen en aanwezigheid) ontvang je een certificaat. Deze DOT zal, evenals de andere, uitmonden in een of meer publicaties van  lesmateriaal op de site van de Meesterschapsteams Nederlands. Aangezien wij bijeen zullen komen in Groningen (Letterenfaculteit, binnenstad), ligt vanwege de reistijd  de deelname van docenten uit de noordelijke / noordoostelijke provincies allicht voor de hand.

Meedoen? Stuur dan vóór 1 december a.s. een mailtje naar m.e.meijer.drees@rug.nl met je naam, adres en telefoonnummer, de naam  van je school, je leservaring (jaren; klassen) en een (korte) motivatie.  Je krijgt een bericht van ontvangst en rond 15 december hoor je meer.

Net als de lopende en afgelopen DOTs bedoelt ook dit Docent Ontwikkel Team bij te dragen aan de curriculumontwikkeling van het schoolvak Nederlands. Het lesmateriaal zal daarom aansluiten bij het visiestuk van de Meesterschapsteams Nederlands  over Curriculum.nu en bij de zogenoemde ‘Grote Opdrachten’ die door het Ontwikkelteam Nederlands van Curriculum .nu zijn geformuleerd voor het schoolvak Nederlands.

Zie: https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/onderzoek-en-publicaties/

 

Marijke Meijer Drees, Rijksuniversiteit Groningen

Lid Meesterschapsteam Nederlands — Letterkunde

https://vakdidactiekgw.nl/author/marijkemeijerdrees/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.