Algemeen

Grote Opdracht 8: Cultuurhistorische kennis

‘Cultuurhistorische kennis bevordert deelname aan de samenleving en inzicht in de Nederlandse taal en cultuur’. Dat is de titel van de extra Grote Opdracht die de Meesterschapsteams Nederlands hebben voorgesteld voor het schoolvak in het kader van Curriculum.nu. In november jl. hadden de meesterschapsteams in hun feedback op de zeven Grote Opdrachten voor het schoolvak aangegeven dat culturele kennis en een historisch perspectief op taal en literatuur grotendeels ontbraken in de omschrijving van de kern van het vak. Om de daad bij het woord te voegen is er een cultuurhistorische Grote Opdracht opgesteld die inhoud, kennis en vaardigheden omschrijft, maar die allereerst het belang van cultuurhistorische kennis onderstreept. Een citaat:

Voor leerlingen is het leren over de culturele contexten van het Nederlands – sociaal, geografisch en historisch – (…) om tal van redenen noodzakelijk en verrijkend. Om zich thuis te kunnen voelen in Nederlands veranderlijke en veelvormige taal en cultuur. Om te begrijpen dat en waarom taal en literatuur veranderlijk zijn. Om te weten waarom taal en literatuur niet overal en niet door iedereen identiek worden (en werden) gebruikt. Om te ontdekken dat taal, behalve instrument, ook een boeiende bron van kennis, verwondering en plezier is. En, ten slotte, om in te zien dat ook het eigen cultuurhistorische standpunt betrekkelijk is, in het licht van verandering en continuïteit. 

In het algemeen hebben de meesterschapsteams Nederlands hun waardering voor het derde tussenproduct van het ontwikkelteam uitgesproken: er is meer samenhang tussen de Grote Opdrachten en de Visie, en er is ook een balans aangebracht in de relatie daartussen. In de toelichting op hun feedback hebben zij behalve een extra Grote Opdracht bepleit om kennis beter te behartigen: door er rijker aandacht aan te te schenken, het belang van ervan beter te onderbouwen en de doelen en inzichten vanuit het leergebied concreter in te vullen. Een laatste aanbeveling gold het versterken van de aansluiting met de andere talen.

In januari volgt weer een consultatieronde.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.