Nederlands

Wie doet er mee met een nieuwe ronde DOT’s?

Op 19 september a.s. ronden zes docentontwikkelteams hun werk af met een presentatie van lesmateriaal dat zij hebben ontwikkeld. Tegelijkertijd vormt deze dag de (door)start voor een aantal docentontwikkelteams die ditmaal een looptijd van een half of heel jaar zullen hebben. In drie teams is er voor het schooljaar 2018-2019 nog plaats voor een aantal enthousiaste docenten die samen met ons het schoolvak Nederlands willen vernieuwen. Onder het motto van de Meesterschapsteams Nederlands, ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’, zullen docenten, vakwetenschappers en vakdidactici in deze zogenoemde DOT’s (docentontwikkelteams) samen inspirerend onderwijs gaan ontwerpen.

Van september 2018 tot januari 2019 zijn er twee kortlopende DOT’s (vijf bijeenkomsten; kosten €250,-; aanmelding t/m 31 augustus a.s.):

  • Aansluitend bij een van de concept-Grote-Opdrachten van Curriculum.nu (Taalkeuzes zijn afhankelijk van doel, publiek en context), en aan de hand van de onderzoeksprojecten van Marten van der Meulen en Astrid Wijnands wordt materiaal ontwikkeld rond het gebruik van taaladviesbronnen. Van der Meulen onderzoekt de invloed van taaladviezen op het werkelijke taalgebruik, en de opvattingen over taal die daaruit blijken, en Wijnands werkt aan de didactisering van het gebruik van taaladviezen met het oog op de attitudeontwikkeling ten opzichte van taalgebruik en taalnorm. (Nijmegen, o.l.v. Marten van der Meulen, Astrid Wijnands, Peter-Arno Coppen en Nicoline van der Sijs)
  • Naar een web van 20e-eeuwse literatuur: voortzetting van de DOT over literatuurgeschiedenis van de 20e eeuw. We ontwerpen lessenreeksen rondom literaire werken waarin een synchrone en diachrone benadering van literatuurgeschiedenis wordt gecombineerd. De werken zijn met elkaar verbonden in een literair web dat met de lessenreeksen in digitale vorm beschikbaar zal komen. (Utrecht, o.l.v. Sander Bax & Erwin Mantingh)

Van september 2018 tot juni 2019 loopt de DOT (acht bijeenkomsten, kosten €450,-; aanmelding t/m 15 juli a.s.):

  • Werken aan effectief spreekvaardigheidsonderwijs en feedback met Pitch2Peer. Deze DOT bouwt voort op inzichten van de DOT die dit schooljaar bewuste geletterdheid én wetenschappelijke inzichten (uit het vak, de vakdidactiek en de psychologie) heeft vertaald naar een nieuw onderwijsdesign voor de vo-spreekvaardigheidspraktijk. In de nieuwe DOT wordt daarbij nog de digitale onderwijstool Pitch2Peer geïntroduceerd en nader onderzocht. (Leiden, o.l.v. Anneke Wurth)

Twee docentontwikkelteams lopen door en zijn al volledig bezet:

  • Formuleren (Groningen, o.l.v. Kees de Glopper)
  • Bewuste taalvaardigheid in lessen Nederlands (o.l.v. Jeroen Steenbakkers, looptijd drie jaar)

Opzet

Een docentontwikkelteam bestaat uit maximaal een tiental docenten Nederlands, een vakdidacticus en een of meer vakinhoudelijke specialisten. De nieuwe teams hebben zoals aangegeven een doorloop­tijd van een half of een heel schooljaar waarin vijf respectievelijk acht bijeenkomsten zullen worden gepland van ca. vier uur van halverwege de middag tot vroeg in de avond. Dankzij subsidie kunnen we de deel­name­kosten reduceren. Teamleden ontvangen een certificaat van deelname. Op woens­dag­­middag 19 september a.s. gaan de nieuwe DOT’s van start met een gezamenlijke bijeenkomst in Utrecht. Volgende bijeenkomsten zijn in de vermelde universiteitssteden (Nijmegen, Utrecht, Leiden).

Opbrengsten

Het streven is met de  DOT’s bij te dragen aan de lopende curriculumontwikkeling voor het schoolvak Nederlands. Het lesmateriaal zal daarom aansluiten bij het visiestuk over Curriculum.nu van de Meesterschapsteams Nederlands  en de zogenoemde ‘Grote Opdrachten’  die door het Ontwikkelteam Nederlands van Curriculum.nu voor het schoolvak Nederlands zijn geformuleerd.

Deelname aan een docentontwikkelteam biedt u een vruchtbare en inspirerende vorm van docentprofessionalisering en draagt bij aan de ontwikkeling van het vak Nederlands. Elke DOT zal uitmonden in een (digitale) publicatie van het lesmateriaal.

Aanmelding

Heeft u belangstelling voor een van deze onderwerpen en wilt u mee denken, ontwikkelen en werken aan nieuw lesmateriaal? Via bovenstaande links vindt u nadere inlichtingen over de verschillende DOT’s, en een e-mailadres van een begeleider. U kunt zich bij hem of haar aanmelden door een korte motivatie te schrijven voor uw deelname aan de DOT. Vermeld a.u.b. ook uw werkervaring en het type, de naam en de plaats van uw school. Wij streven naar een gevarieerde samenstelling van de DOT’s. U krijgt z.s.m. een bericht over deelname.

Namens de Meesterschapsteams Nederlands, Erwin Mantingh

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *