Nederlands

Over de Grote Opdrachten van het leergebied Nederlands

De Meesterschapsteams Nederlands hebben samen met andere vertegenwoordigers van de universitaire neerlandistiek en vakdidactiek feedback geleverd voor de tweede ronde van Curriculum.nu. Na de eerste ronde over de visie op het schoolvak gaat het ditmaal om de Grote Opdrachten van het leergebied Nederlands, de centrale inzichten van het vakgebied.  De geformuleerde Grote Opdrachten geven volgens de meesterschapsteams alles bij elkaar een tamelijk complete indruk van de beoogde rijkheid van het vak. Ze bevatten veel inspirerende elementen, die tot de essentie van het leergebied behoren.

Er blijft echter ook nog het nodige te wensen over, vooral op het vlak van samenhang en uitwerking. Om een constructieve bijdrage te leveren hebben de meesterschapsteams niet alleen het beknopte feedbackformulier met antwoorden op de losse consultatievragen ingediend, maar zij hebben bovendien een reflectie geschreven op het conceptstuk over de Grote Opdrachten van het Ontwikkelteam Nederlands. Dat biedt de gelegenheid nader in te gaan op enkele uitgangspunten en uitwerkingen vanuit een samenhangend kader en zo is er ruimte om een aantal tekstsuggesties te doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.