bewuste geletterdheid

21 juni 2019

De argumentatiescanner

Inleiding  Hier vindt u de argumentatiescanner waarmee de leerlingen de overtuigingskracht van een tekst of voordracht kunnen vaststellen, de bijbehorende ...

Lees meer
28 mei 2019

Recensie schrijven

Hoe schrijf je een recensie? Zie hier lesmateriaal in ontwikkeling voor havo-4.  

Lees meer
19 december 2018

Spreekvaardigheid en het gebruik van feedback

De poster (1) biedt in een oogopslag een overzicht van de opzet van de hele lessenreeks bestemd voor de bovenbouw van havo en vwo. De lessen (2+3) worden ...

Lees meer
19 december 2018

Woordmemory en andere grammaticakaartspelen

De spelletjes zijn beschreven in de bundel Grammaticaspelletjes. Er is ook een apart document met leerlinginstructies: Grammaticaspelletjes ...

Lees meer
19 december 2018

Literatuurgeschiedenis van de 20e eeuw

Het materiaal is nog in ontwikkeling en behoeft nog verdere uitwerking en toelichting maar hier alvast enkele voorproefjes: Schokkende boeken: Lesplan ...

Lees meer
19 december 2018

Strategisch manoeuvreren

Wat voorligt, is nog geen kant-en-klaarpakket. Het biedt materiaal waaruit docenten kunnen putten voor het samenstellen van hun eigen lessen. De ...

Lees meer