Lesmateriaal

Woordmemory en andere grammaticakaartspelen

De spelletjes zijn beschreven in de bundel Grammaticaspelletjes. Er is ook een apart document met leerlinginstructies:

Hier staat nog meer didactisch materiaal voor activerend taalkunde-onderwijs. Het gaat vooral om opbrengsten van docentontwikkelteams die vanaf 2014 onder leiding van Peter-Arno Coppen gewerkt hebben aan de Radboud Docent Academie (RU). Onderwerpen zijn activerend grammaticaonderwijs, etymologie, framing en ironie.