Lesmateriaal

Spreekvaardigheid en het gebruik van feedback

De poster (1) biedt in een oogopslag een overzicht van de opzet van de hele lessenreeks bestemd voor de bovenbouw van havo en vwo. De lessen (2+3) worden voorafgegaan door een toelichting voor docenten. Bijlagen (4) bevatten pdf’s van powerpoints en werkbladen bij de lessen:

  1. poster DOT1 september 2018
  2. Hoofddocument DOT1-lessenserie 1 tm 4 (deel 1 van 2) def21092018
  3. Hoofddocument DOT1-lessenserie 5 tm 9 (deel 2 van 2) def 21092018
  4. DOT1 Hoofddocument Bijlagen