Nederlands

Pizzasymposium: “Mee(r)doen met het Meesterschapsteam Nederlands”

Het meesterschapsteam Nederlands heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan de discussie over het schoolvak Nederlands, in samenwerking met zo veel mogelijk relevante betrokkenen, zoals docenten, onderwijsontwikkelaars, lerarenopleiders, wetenschappers, uitgevers. In de loop van de tijd is hierbij een visie ontwikkeld op het schoolvak, die nu nader geconcretiseerd is in een nieuw document. Daarin worden vanuit vier perspectieven de kennisinhoud, inzichten en vaardigheden van het schoolvak verbonden.

Graag gaat het meesterschapsteam weer met u in gesprek over deze nadere concretisering. Wat zijn uw ideeën daarbij? Ziet u kansen of juist belemmeringen voor een concrete implementatie, of wordt u juist geïnspireerd door de vierperspectievenbenadering? Op het online pizzasymposium kunt u in een discussiegroepje meepraten over een van de volgende vier topics, uitgaande van de visie van het meesterschapsteam:

  1. Toetsing: Hoe zou u de visie kunnen vertalen in de toetsing?
  2. Lesactiviteiten: Hoe zou u de perspectieven kunnen vertalen in de didactiek?
  3. Niveau: Hoe kunnen de onderbouw en het vmbo aan de slag met deze visie?
  4. Integratie: Hoe kan de visie helpen om de domeinen van Nederlands te integreren?

Daarnaast zullen drie Docentontwikkelteams die de afgelopen jaren aan de slag zijn geweest met de visie van het meesterschapsteam hun opbrengsten presenteren.

Het symposium vindt plaats op donderdag 22 april 2021 van 16:00-20:00 uur.

Let op: rond etenstijd wordt bij elke deelnemer een gratis pizza naar keuze bezorgd!

Inschrijven kan tot uiterlijk 2 april 2021, via onderstaand formulier.

Dit formulier kan niet langer ingevuld worden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.