Samenstelling Netwerk Literatuur in de Klas

Elisabeth Lehrner-te Lindert

Hogeschool Windesheim, Zwolle

Elisabeth Lehrner-te Lindert is lerarenopleider Duits op de hogeschool Windesheim in Zwolle. Ze verzorgt onderwijs voor de tweedegraads-opleiding Duits op het gebied van literatuur en literatuurdidactiek, kennis van land en volk, taalbeheersing en vakdidactiek Duits. Dankzij een promotiebeurs van Dudoc Alfa kon zij onderzoek doen aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht naar versterkt literatuuronderwijs in de onderbouw ter bevordering van leesvaardigheid en literaire competentie bij de moderne vreemde talen (Duits). Haar proefschrift is verschenen bij het ESV Verlag Berlin.

Expertises: / / / / /