Bijeenkomst ‘Literatuuronderwijs’ Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht (online)

Op woensdag 12 mei vindt een bijeenkomst van het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht plaats, waarbij het thema ‘Literatuuronderwijs’ centraal staat. Vragen uit de praktijk worden verbonden met actuele kennis uit de wetenschap. Ook worden concrete lesmaterialen en voorbeelden gedeeld door en met docenten Nederlands. Alumni van de lerarenopleiding, stagebegeleiders, vakdidactici, hogeschooldocenten aan de lerarenopleiding en overige vo-docenten uit de regio Utrecht zijn van harte uitgenodigd!

Het programma is als volgt:

  • Plenaire inleiding door literatuurwetenschapper, poëziecriticus en dichter Kila van der Starre over ‘Poëzie buiten het boek in de klas’ – Poëzie leeft, blijkt uit haar onderzoek, vooral buiten het boek. Welke consequenties hebben die conclusies voor het poëzieonderwijs op middelbare scholen? Van der Starre gaat in op twee kwesties die op het gebied van poëziedidactiek uit haar onderzoek naar voren kwamen: aan de ene kant de relatie tussen schriftelijke en mondelinge poëzie in de klas en aan de andere kant de nood aan ervaringsgericht poëzieonderwijs.
  • Keuze uit drie parallelle sessies over didactiek zoals die in de praktijk wordt gebracht:
  • Vakdidacticus Geert van Rooijen over literatuurdidactiek voor de onderbouw – Over leesmotivatie is erg veel te doen. Jongeren lezen in tijden van Netflix, Minecraft en menig Socials weinig tot niet. Toch kunnen wij ons zeer waarschijnlijk dát boek nog wel herinneren dat we verslonden in onze pubertijd, dat ons aan het denken zette, dat ons bij de kladden greep. Ik wil graag met jullie op zoek hoe we specifiek in de onderbouw op zoek kunnen gaan naar dát boek voor onze leerlingen. En wat we er daarna mee kunnen doen zodat dát boek aan kan zetten tot meer.
  • Literatuurhistorici Feike Dietz en Els Stronks over de nieuwste ontwikkelingen binnen Litlab – Begrijpend lezen en literatuur lezen: het zijn wellicht twee heel verschillende leesvaardigheden voor de leerlingen, als je naar veelgebruikte lesmethoden kijkt. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Bij LitLab gaan we ervanuit dat je twee veel beter kunt koppelen: scheelt tijd, en levert je de diepte van lezen op die leerlingen voor begrijpend lezen nodig hebben. We leggen dit idee uit, aan de hand van wat nieuwe LitLab-materialen over Diepteboringen (werktitel) die beogen een leerlijn aan te leggen tussen de huidige Proeven en Leesclubs, en gaan graag in gesprek over de (on)mogelijkheden.
  • Vakdidacticus Erwin Mantingh over Literairhistorisch redeneren in de praktijk – Sander Bax en Erwin Mantingh ontwikkelden de afgelopen jaren met een docentontwikkelteam (DOT) een didactisch model waarin literatuurgeschiedenis wordt benaderd als een literair web. Leerlingen leren hun weg te vinden in dit web door vanuit een knooppunttekst synchrone en diachrone verbanden te ontdekken, literairhistorisch te redeneren. Hoe werkt dit in de praktijk? We bekijken de nieuwe module over de knooppunttekst ‘De achttien dooden’ (1941) van Jan Campert, die net als pilot is opgeleverd bij de site Literatuurgeschiedenis.org.

U bent van harte welkom om samen met ons in gesprek te gaan over vakdidactiek Nederlands. De bijeenkomst vindt online plaats van 19.30-21.30 uur. De kosten voor deze bijeenkomst zijn 25 euro. U kunt dit laten betalen uit uw persoonlijke scholingsbudget. Aanmelden kan via het formulier hieronder. Voor meer info kunt u ons bereiken via vakdidactiekNE@uu.nl.

Wij kijken uit naar uw ideeën en een inspirerende ontmoeting!

Het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht streeft naar samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs (UU), het hbo (HU) en vo-scholen in de regio Utrecht. De eerste bijeenkomst vond in het najaar van 2020 plaats en de tweede in maart jl.

Dit formulier kan op niet meer ingevuld worden