Bijeenkomst ‘Leesvaardigheid’ Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht (online)

Op woensdag 3 maart vindt de eerste thematische bijeenkomst van het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht plaats. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ‘Leesvaardigheid’ centraal. Vragen uit de praktijk worden verbonden met actuele kennis uit de wetenschap. Ook worden concrete lesmaterialen en voorbeelden gedeeld door en met docenten Nederlands. Alumni van de lerarenopleiding, stagebegeleiders, vakdidactici, hogeschooldocenten aan de lerarenopleiding en overige vo-docenten uit de regio Utrecht zijn van harte uitgenodigd!

Het programma is als volgt:
– Plenaire inleiding over lopend onderzoek naar de toetsing van leesvaardigheid door docent/onderzoeker (Sint-Janslyceum/UU) Patrick Rooijackers – Tekstbegrip in het schoolvak Nederlands is momenteel een prangende kwestie. Dat is ook niet zo vreemd, want het tekstbegripsonderwijs in Nederland is, wetenschappelijk gezien, grotendeels blijven hangen in de jaren negentig. Dat stelt tenminste Patrick Rooijackers, die een promotieonderzoek doet naar het tekstbegrip van vwo-leerlingen. In zijn bijdrage gaat hij vooral in op twee vragen: leren we met al die ‘teksten met vragen’ in de leesles leerlingen nu werkelijk zelfstandig een tekst te begrijpen? En hoe kunnen we leerlingen wél zelfstandig leren om ‘diep te lezen’?
– Keuze uit twee parallelle sessies over didactiek zoals die in de praktijk wordt gebracht:
– Vakdidactica Adrienne Westermann – Effectief lezen, nieuw lezen, diep lezen; er is heel wat te doen over leesvaardigheid. Misschien is dit wel het meest besproken en onderzochte deel van ons mooie vak. Dat het centraal schriftelijk op de schop moet, daar zijn de meesten het wel over eens. Maar wat dan wel? Wat is nou wijsheid? Hoe geef je goed onderwijs in (begrijpend) lezen? Welke werkvormen passen daarbij? Dat komt aan de orde in de workshop leesvaardigheid, een greep uit wat er allemaal speelt in leesland. Bv. Gerdineke van Silfhout heeft daar onlangs een prachtig overzicht van gemaakt, waar ik dankbaar gebruik van zal maken. Net als van de leesmonitor. Jullie inbreng wordt daarbij zeer gewaardeerd. 
– Docent/onderzoeker (Amadeus Lyceum/UU) Gijs LeendersLeidt integreren tot beter presteren? In het voortgezet onderwijs worden de deelvaardigheden lezen en schrijven vaak volledig los van elkaar behandeld. Er bestaan echter wetenschappelijke inzichten die pleiten voor een geïntegreerd aanbod van deze vaardigheden. In deze workshop vertel ik je over een quasi-experimenteel onderzoek dat ik samen met Roosje van der Nat uitvoerde in havo 2. We richtten ons op de vraag of leerlingen na het volgen van een geïntegreerd lees- en schrijfprogramma beter gaan lezen dan leerlingen die een lessenserie volgden exclusief gericht op leesvaardigheid én beter gaan schrijven dan leerlingen die een lessenserie volgden exclusief gericht op schrijfvaardigheid. We ontwikkelden hiervoor drie lessenseries: een lessenserie gericht op leesvaardigheid, een lessenserie gericht op schrijfvaardigheid en een geïntegreerde lessenserie waarin deze vaardigheden geïntegreerd werden aangeboden. De strategieën voorkennis activeren en tekststructuren vatten stonden in elk van deze lessenseries centraal. Alle leerlingen bleken na het doorlopen van een van de lessenseries significante vooruitgang geboekt te hebben op het gebied van lees- en schrijfvaardigheid. Zwakke leerlingen bleken het meest gebaat bij een geïntegreerde lessenserie, terwijl de sterke leerlingen het meest profiteerden van geïsoleerd leesvaardigheidsonderwijs.

U bent van harte welkom om samen met ons in gesprek te gaan over vakdidactiek Nederlands. De bijeenkomst vindt online plaats op woensdag 3 maart van 19.30-21.30 uur. De kosten voor deze bijeenkomst zijn 25 euro. U kunt zich hieronder opgeven.

Wij kijken uit naar uw ideeën en een inspirerende ontmoeting!

Het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht streeft naar samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs (UU), het hbo (HU) en vo-scholen in de regio Utrecht. De eerste bijeenkomst vond in het najaar van 2020 plaats.

Dit formulier kan niet meer ingevuld worden