Bijeenkomst ‘Leesvaardigheid’ Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht (online)

Op woensdag 3 maart vindt de eerste thematische bijeenkomst van het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht plaats. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ‘Leesvaardigheid’ centraal. Vragen uit de praktijk worden verbonden met actuele kennis uit de wetenschap. Ook worden concrete lesmaterialen en voorbeelden gedeeld door en met docenten Nederlands. Alumni van de lerarenopleiding, stagebegeleiders, vakdidactici, hogeschooldocenten aan de lerarenopleiding en overige vo-docenten uit de regio Utrecht zijn van harte uitgenodigd!

Het programma bestaat o.a. uit een plenaire inleiding door docent/onderzoeker (Sint-Janslyceum/UU) Patrick Rooijackers over lopend onderzoek naar de toetsing van leesvaardigheid. Daarna heeft u de keuze uit verschillende sessies over didactiek zoals die in de praktijk wordt gebracht, door onder anderen de vakdidactica Adrienne Westermann en docent/onderzoeker (Amadeus Lyceum/UU) Gijs Leenders. Het programma wordt later aangevuld op deze pagina.

U bent van harte welkom om samen met ons in gesprek te gaan over vakdidactiek Nederlands. De bijeenkomst vindt online plaats op woensdag 3 maart van 19.30-21.30 uur. U kunt zich hieronder opgeven.

Wij kijken uit naar uw ideeën en een inspirerende ontmoeting!

Het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht streeft naar samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs (UU), het hbo (HU) en vo-scholen in de regio Utrecht. De eerste bijeenkomst vond in het najaar van 2020 plaats.
Aanmelding Bijeenkomst Leesvaardigheid Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht
Wat is uw achtergrond?
Bent u al lid van onze LinkedIn-groep?
Zo nee? Dat kan hier: https://www.linkedin.com/groups/8918712/