Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht van start!

Op 11 november wordt de eerste online bijeenkomst van het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht georganiseerd. Dit netwerk streeft naar samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs (UU), het hbo (HU) vo-scholen in de regio Utrecht. 

De jaarlijkse vakdidactische bijeenkomst heeft als doel ontmoeting en kennisuitwisseling te faciliteren tussen alumni van de lerarenopleiding, stagebegeleiders, vakdidactici, hogeschooldocenten aan de lerarenopleiding en huidige studenten. Tijdens deze bijeenkomst worden vragen uit de praktijk verbonden met actuele kennis uit de wetenschap. Ook worden concrete lesmaterialen en voorbeelden gedeeld door en met docenten Nederlands.

De gehele bijeenkomst vindt online plaats. Het programma als volgt (onder voorbehoud):
15.15 – Digitale inloop

15.30 – Plenaire inleiding verzorgd door Jacqueline Evers-Vermeul, Erwin Mantingh en Geert van Rooijen over bewuste geletterdheid

16.00 – Studentencarrousel (in 2 rondes van 20 minuten): ga in gesprek met (oud-)studenten over de uitkomsten van hun ontwerponderzoek Vakdidactiek 2 (onderzoek en lesmateriaal)
– Jantine Sonnenberg – Een betere burger door poëzieonderwijs? Een vakdidactisch ontwerponderzoek naar poëzieonderwijs en burgerschapsvorming
– Wouter Koster – Doordacht overtuigend argumenteren. Vakdidactisch ontwerponderzoek naar argumentatie en feedback in vwo-4
– Marlous van Oostrum – Eigenaarschap en echtheid in leesvaardigheid: de weg naar intrinsieke motivatie.
– Sophie Scharff – School, games of voetbal? Over het belang van keuzevrijheid en aansluiting op de belevingswereld voor jongens bij leesvaardigheid
– Vera Davidse – Lang zullen ze lezen. Een educatief ontwerponderzoek naar het vergroten van de leesmotivatie bij havo 4-leerlingen

16.45 – Pauze

17.00 – Goedepraktijkenmarkt: delen van lesmaterialen door docenten:
– Jantina Juffer – Leesvaardigheid toetsen zonder leestoetsen in V4
– Pieter Olde Rikkert – Dichter des Jordans in hv2
– Gijs Leenders – Grammaticaal taalbewustzijn in de vakken Nederlands, Engels en Duits: Wie/wat + waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?

17.00 – Scriptiepresentaties: in gesprek met oud-studenten over hun scriptieonderzoek:
– Eline Denneman – Peerfeedback en schrijfvaardigheidsonderwijs: de waarde van goede feedback instructie in havo 4
– Bram Reynders – Spelen met literatuur? Een verkenning van walking simulators binnen literatuuronderwijs

17.30 – Plenaire afsluiting door Erwin Mantingh en Adrienne Westermann

U bent van harte welkom om samen met ons in gesprek te gaan over vakdidactiek Nederlands. De bijeenkomst vindt plaats op 11 november van 15.30 tot 17.45 uur. U kunt zich hieronder opgeven (tot 1 november).
Wij kijken uit naar uw ideeën en een inspirerende ontmoeting!

Dit formulier kan niet meer ingevuld worden

Bent u al lid van onze LinkedIn-groep?