Samenstelling Netwerk Literatuur in de Klas

Erwin Mantingh

Lerarenopleider en vakdidacticus Nederlands

Dr. Erwin Mantingh is lerarenopleider en vakdidacticus Nederlands (sinds 2011). Eerder werkte hij tien jaar als onderzoeker en docent op het gebied van Middelnederlandse literatuur en middeleeuwse cultuur aan de Universiteit Utrecht en twaalf jaar als leraar Nederlands op een middelbare school in Zeist. Als lid van het Meesterschapsteam Nederlands – Letterkunde zet hij zich in voor het literatuuronderwijs en de versterking van de vakdidactiek. Hij doet onderzoek naar en publiceert over de didactiek van Nederlandse (historische) letterkunde. Op dat gebied ontwikkelt hij samen met vakwetenschappers, vakdidactici, docenten, studenten en leerlingen lesmateriaal.

Zie ook:
Lessenreeksen over middeleeuwse literatuur
Profiel Dr. Erwin Mantingh (UU)

Expertises: / / / / /