Algemeen

Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht van start!

Op 11 november a.s. wordt de eerste online bijeenkomst van het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht georganiseerd. Dit netwerk streeft naar samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs (UU), het hbo (HU) vo-scholen in de regio Utrecht. 

De jaarlijkse vakdidactische bijeenkomst heeft als doel ontmoeting en kennisuitwisseling te faciliteren tussen alumni van de lerarenopleiding, stagebegeleiders, vakdidactici, hogeschooldocenten aan de lerarenopleiding en huidige studenten. Tijdens deze bijeenkomst worden vragen uit de praktijk verbonden met actuele kennis uit de wetenschap. Ook worden concrete lesmaterialen en voorbeelden gedeeld door en met docenten Nederlands.

Meer informatie over het programma en aanmelding vindt u hier.

UPDATE 18-6-21: De doelstellingen van en eerste ervaringen met het netwerk hebben wij beschreven in een artikel dat gepubliceerd is in Levende Talen Magazine.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.