Algemeen

Aanmelding voor Conferentie Meesterschap Nederlands (Ravenstein, 9 & 10 januari 2020) staat nog open

Na het Manifest-Nederlands-op-School (2016) en de Visie op de toekomst van het curriculum van het schoolvak Nederlands (2018) zet het Meesterschapsteam Nederlands een volgende stap in de uitwerking van die visie. Perspectieven op taal, taalgebruik en literatuur als basis voor eindtermen (december 2019) is een concretisering van onze denkbeelden over de inhoud van het schoolvak.

Evenals vorige keren raadplegen we het veld om na te gaan of deze conceptversie kan rekenen op draagvlak en of deze bijstelling behoeft in een definitieve versie. Tijdens de conferentie in Ravenstein willen we verspreid over twee dagen onze voorzet voor nieuwe eindtermen en kerndoelen voorleggen aan een gezelschap van vakwetenschappers, vakdidactici, docenten en andere betrokkenen bij het schoolvak. Met de publicatie en de conferentie wil het Meesterschapsteam vanuit de wetenschap voeding blijven geven aan de lopende ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het schoolvak Nederlands. Behalve naar draagvlak streven we als voorheen naar gezamenlijkheid met andere betrokkenen bij het schoolvak.     

De gedachtewisseling verdelen we dus over twee dagen en afhankelijk van uw achtergrond en belangstelling kunt u bepalen wanneer u komt. Donderdag (van 14-20 uur, inclusief maaltijd) willen we het stuk vooral bespreken vanuit vakwetenschappelijk en vakdidactisch oogpunt. Vrijdag (van 10-15 uur, inclusief lunch) voeren we het gesprek over de bruikbaarheid van het voorstel in het schoolvak. Wij denken dat er onder degenen die wij uitnodigen neerlandici zijn die beide perspectieven kunnen combineren en hopen dat die beide dagen van de partij zullen zijn. De mensen die twee dagen willen en kunnen komen, bieden we een overnachting aan (zolang de kamervoorraad strekt). 

De conferentie vindt plaats in Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck, dat goed met het openbaar vervoer is te bereiken. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u alleen de eerste of tweede dag, of beide dagen wilt bijwonen. In het formulier kunt u dieetwensen aangeven. Opgave is nog mogelijk tot en met maandag 6 januari a.s. 12 uur. Deelnemers ontvangen van tevoren het programma.

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Erwin Mantingh (e.mantingh@uu.nl).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.