Conferentie Meesterschap Nederlands Ravenstein 2020

Na het Manifest Nederlands op School (2016) en de Visie op het schoolvak Nederlands (2018) zetten we een volgende stap in de uitwerking van onze visie. Perspectieven op taal, taalgebruik en literatuur als basis voor eindtermen (december 2019) is een concretisering van onze denkbeelden over de inhoud van het schoolvak.

Evenals vorige keren raadplegen we het veld om na te gaan of deze conceptversie kan rekenen op draagvlak en of deze bijstelling behoeft in een definitieve versie. Tijdens de conferentie in Ravenstein willen we verspreid over twee dagen onze voorzet voor nieuwe eindtermen en kerndoelen voorleggen aan een gezelschap van vakwetenschappers, vakdidactici, docenten en andere betrokkenen bij het schoolvak. Met de publicatie en de conferentie wil het Meesterschapsteam vanuit de wetenschap voeding blijven geven aan de lopende ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het schoolvak Nederlands. Behalve naar draagvlak streven we als voorheen naar gezamenlijkheid met andere betrokkenen bij het schoolvak.     

Op de eerste dag van de conferentie staat de vraag centraal: geeft het voorstel een adequate afspiegeling van de stand van wetenschap in de neerlandistiek? Op dag twee richten we ons met name op de vraag: is het voorstel bruikbaar als uitgangspunt voor een nieuw curriculum voor het schoolvak Nederlands? Op beide dagen zullen we bovendien ingaan op de vraag hoe de benadering van het Meesterschapsteam zich verhoudt tot andere modellen en visies en de vraag of en hoe we deze met elkaar kunnen verbinden met het oog op de verdere curriculumontwikkeling.  

De gedachtewisseling verdelen we dus over twee dagen en afhankelijk van uw achtergrond en belangstelling kunt u kiezen wanneer u komt. Donderdag (van 14-20 uur, inclusief maaltijd) willen we het stuk vooral bespreken vanuit vakwetenschappelijk en vakdidactisch oogpunt. Vrijdag (van 10-15 uur, inclusief lunch) voeren we het gesprek over de bruikbaarheid van het voorstel in het schoolvak. Wij denken dat er neerlandici zijn die beide perspectieven kunnen combineren en hopen dat die beide dagen van de partij zullen zijn. De mensen die twee dagen willen en kunnen komen, bieden we een overnachting aan (zolang de kamervoorraad strekt). 

De conferentie vindt plaats in Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck, dat goed met het openbaar vervoer is te bereiken. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u alleen de eerste of tweede dag, of beide dagen wilt bijwonen. In het formulier kunt u dieetwensen aangeven.

Opgave is mogelijk tot 6 januari aanstaande. Deelnemers ontvangen van tevoren het programma en de uitwerking van de visie.