Agenda

7 april 2021
Online

Bijeenkomst ‘Literatuuronderwijs’ Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht

Op woensdag 7 april vindt de tweede thematische bijeenkomst van het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht plaats. Dit netwerk streeft naar samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs (UU), het hbo (HU) vo-scholen in de regio Utrecht. Alumni van de lerarenopleiding, stagebegeleiders, vakdidactici, hogeschooldocenten aan de lerarenopleiding en overige vo-docenten uit de regio Utrecht zijn van harte uitgenodigd!

Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ‘Literatuuronderwijs’ centraal. Meer info over het programma wordt later bekend gemaakt. De bijeenkomst vindt online plaats, van 19.30 tot 21.30 uur.