Nederlands

Prijsvraag Perspectieven op het schoolvak Nederlands

Het meesterschapsteam Nederlands heeft onlangs een nieuw document uitgebracht waarin we onze visie op het schoolvak Nederlands verder uitwerken. Omdat we enthousiast zijn over deze visie en deze bij een grote groep leerlingen onder de aandacht willen brengen, willen we ook graag een korte versie uitbrengen die aansprekend is en begrijpelijk voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs en/of voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs. Daarom schrijven wij een prijsvraag uit voor studenten van de pabo’s en van de tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen Nederlands!

Kun jij, wellicht samen met jouw leerlingen, een aansprekende en begrijpelijke korte versie maken in woord en/of beeld? Stuur dan jouw inzending uiterlijk 1 juni 2021 naar marjolein.vanherten@ou.nl.

Voor meer info, zie hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.