Nederlands

Bewuste geletterdheid in perspectief

Vandaag verschijnt Bewuste geletterdheid in perspectief: kennis, vaardigheden en inzichten. Het is het logische vervolg op het Manifest Nederlands op school (2016) en de Visie op de toekomst van het curriculum Nederlands (2018). Het Meesterschapsteam Nederlands werkt in dit stuk verder uit hoe onder de noemer van bewuste geletterdheid kennis, vaardigheden en inzichten in het schoolvak Nederlands kunnen worden verbonden.

Bewuste geletterdheid in perspectief is bedoeld is als inspiratiebron voor verdere curriculumontwikkeling, het is geen blauwdruk voor nieuwe eindtermen of doorlopende leerlijnen. Het beoogt docenten, uitgevers, vakdidactici en curriculumontwikkelaars tal van aanknopingspunten te bieden om de visie te concretiseren. Het Meesterschapsteam werkt daar graag aan mee bij de noodzakelijke herziening van het schoolvak.

Daarom gaan we over Bewuste geletterdheid in perspectief in gesprek met docenten en andere betrokkenen op het symposium “Mee(r)doen met het meesterschapsteam Nederlands”. Dat zal digitaal op 22 april plaatsvinden op donderdag 22 april van 16.00-20.00 uur (Pizzasymposium).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.