Samenstelling Netwerk Literatuur in de Klas

Youri Desplenter

Universiteit Gent

Tot nu toe draaide mijn onderzoek geheel en al rond historische Nederlandse letterkunde, meer bepaald die uit de middeleeuwse periode. Het zwaartepunt bevindt zich daar binnen de religieuze literatuur. Met een educatief bachelordiploma (Nederlands – Geschiedenis – Duits) als begin van mijn traject in het hoger onderwijs en een tussenstop als lector Nederlands in een lerarenopleiding na het behalen van mijn doctoraat gold mijn interesse evenwel ook altijd al de vakdidactiek. Vanaf 2019-2020 ben ik de verantwoordelijke voor de vakdidactiek Nederlands aan de Universiteit Gent, en doceer ik samen met anderen het mastervak ‘Literatuur en onderwijs’. Samen met collega Lars Bernaerts redigeerde en leidde ik het themanummer ‘Literatuuronderwijs’ van het vaktijdschrift Nederlandse Letterkunde (jg. 23 (2018), nr. 3) in. Tot slot ben ik co-promotor van Pierre Outers (ULiège), die onderzoek doet naar verschillen in literatuuronderwijs tussen Wallonië en Vlaanderen

Profiel Youri Desplenter Universiteit Gent

Facebook-pagina Vakdidactiek Nederlands UGent

Expertises: / / / /