Samenstelling Netwerk Literatuur in de Klas

Stefanie Ramachers

Radboud Universiteit Nijmegen (FdL en Radboud Docenten Academie), Docent Blariacumcollege Blerick

Ik heb Germanistiek/Duits als vreemde taal en Taalwetenschap gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aansluitend ben ik daar gepromoveerd op het gebied van de moedertaalverwerving en klank- en woordherkenning in baby’s, peuters en volwassenen.
Sinds 2018 ben ik werkzaam als vakdidacticus Duits/moderne vreemde talen bij de Radboud Docenten Academie. Daarnaast doe ik onderzoek naar het lezen van literaire teksten in een vreemde taal in de context van het schoolvak Duits in het voortgezet onderwijs. Ik onderzoek of de aanpak ‘dialogisch lezen’ (voor het schoolvak Nederlands ontwikkeld door Tanja Janssen, UvA), met een aantal aanpassingen, ook positieve effecten heeft binnen het modernevreemdetalenonderwijs (hogere waardering van het gelezene, diepere interpretatie van het gelezene). Ook onderzoek ik of de taal (moedertaal Nederlands tegenover vreemde taal Duits) waarin leerlingen lezen, invloed heeft op de mate waarin leerlingen zich in literaire teksten kunnen inleven. Uit ander onderzoek weten we namelijk dat lezen in een vreemde taal, zeker wanneer deze in een onderwijscontext is geleerd, minder sterke emoties oproept.​
Voor mijn onderzoek ontwikkelde ik de lessenserie Wanderlust: Op reis in de wereld van verhalen voor de 4e klas havo en vwo. Dit materiaal vind je op mijn website. Ook vind je hier een uitgebreide docenthandleiding.

Website Stefanie Ramachers

Expertises: / / / /