Samenstelling Netwerk Literatuur in de Klas

Jeroen Dera

Vakdidacticus Nederlands en universitair docent Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen

Jeroen Dera (1986) is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij werkt als universitair docent Nederlandse letterkunde en vakdidacticus Nederlands. Zijn onderzoek gaat over de poëticale en institutionele aspecten van het literatuuronderwijs. Welke visies op literatuur worden in het onderwijs uitgedragen, welke vorm nemen die aan en hoe verhouden die zich tot visies van leerlingen? En welke literaire teksten circuleren er precies in het onderwijs (en waarom)? Hierover publiceerde Dera onder meer het rapport De praktijk van de leeslijst (2019), in samenwerking met Stichting Lezen. Zijn belangstelling gaat ook uit naar poëziedidactiek. In 2020 publiceert hij met Charlotte Van den Broeck een boek in de reeks Woorden temmen​, waarin moderne poëzie op een ervaringsgerichte manier behandeld wordt.

Expertises: / / /