Samenstelling Netwerk Literatuur in de Klas

Hans Das

Greijdanus College Zwolle, Rijksuniversiteit Groningen

Ik ben bezig met een promotieonderzoek naar de ontwikkeling van het lyrisch vermogen van leerlingen van havo en vwo. Voor dit onderzoek heb ik zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethodes ingezet om verschillende lezerstypen in een ontwikkelingsperspectief te kunnen onderscheiden. Doordat ik drie dagen per week voor de klas sta, begrijp ik niet alleen de vragen van het onderwijsveld, maar probeer ik ook te werken aan antwoorden op die vragen.

Mijn interessegebied beslaat niet alleen het poëzieonderwijs, maar ook het literatuuronderwijs en -didactiek in het algemeen.

Expertises: / /