Samenstelling Netwerk Literatuur in de Klas

Esther Schat

Universiteit Utrecht, Docent Spinoza Lyceum Amsterdam, CITO

Esther Schat (1979) werkt als docent Spaans op het Spinoza Lyceum in Amsterdam. Dankzij een promotiebeurs van Dudoc Alfa doet zij onderzoek aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht naar interculturele en taalgerichte literatuurdidactiek voor de bovenbouw havo/vwo. Haar interesse gaat uit naar de inzet van Spaans en Latijns-Amerikaanse jeugdliteratuur om burgerschapsthema’s zoals migratie in de taalles te integreren. Ze onderzoekt hoe CLIL-didactiek kan bijdragen om taalvaardighedenonderwijs en interculturele educatie te integreren in de literatuurles. Met haar ontwikkelde didactiek hoopt ze niet alleen te bewerkstelligen dat leerlingen beter Spaans leren spreken en schrijven maar ook hoe ze door reflectie op hun eigen culturele identiteit andere culturen beter kunnen begrijpen en zich ontwikkelen tot tolerante burgers in democratische samenlevingen.  

Profiel Esther Schat op Vakdidactiek GW

Expertises: /