Samenstelling Netwerk Literatuur in de Klas

Doris Abitzsch

Universiteit Utrecht

Doris Abitzsch is docent bij de BA-opleiding Duitse Taal en Cultuur van de Universiteit Utrecht. Daarnaast geeft zij onderwijs in verschillende masters van het departement Talen, Literatuur en Communicatie op het gebied van (inter)cultureel leren en is zij binnen de Graduate School of Teaching van dezelfde universiteit werkzaam als vakdidacticus Duits/mvt. Zij ontwikkelt tevens didactisch materiaal en geeft nascholing voor docenten in Nederland en Duitsland. Verder is zij leergangauteur voor Ernst Klett Sprachen. Haar onderzoek richt zich o.a. op de ontwikkeling van taalvaardigheid en literaire competentie van leerlingen binnen het project LEELU (Lehrkompetenzentwicklung für extensiven Leseunterricht). In dit kader is zij tevens geïnteresseerd in het integreren van vrij lezen in het hoger onderwijs, met name binnen de lerarenopleiding. Ook de professionele ontwikkeling van (startende) docenten mvt behoort tot haar interessegebied.

Expertises: / / / / / / /