Agenda

19 januari 2019
Academiegebouw Universiteit Utrecht

Feedbackbijeenkomst Curriculum.nu

De vierde bijeenkomst in het kader van de curriculumontwikkeling richt zich op de zogenaamde ‘bouwstenen’ voor het schoolvak. Docenten, wetenschappers en vakdidactici zullen de schetsen bespreken die het Ontwikkelteam Nederlands van Curriculum.nu heeft uitgetekend.  Bij bouwstenen gaat het erom de vereiste kennis en vaardigheden te verdelen over doorlopende leerlijnen en naar sectoren van het onderwijs. Het gaat om een uitwerking van de Grote Opdrachten waarin de belangrijkste doelen en inzichten van het leergebied Nederlands zijn vastgelegd.

De bijeenkomst is van 10.00-13.00 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. De organsisatie is in handen van  de Meesterschapsteams, Nederlands samen met de Sectie Nederlands van Levende Talen, de Taalunie en het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs.

Aanmelding voor de feedbackbijeenkomst met het formulier via deze link. Inschrijving is mogelijk tot 11 januari, 12 uur; u ontvangt na die datum een bevestiging.