Agenda

22 april 2018
Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, Utrecht

Visie: eerste feedbackbijeenkomst leergebied Nederlands in Curriculum.nu

Samen met de Sectie Nederlands van Levende Talen, de Taalunie en het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs organiseren de Meesterschapsteams Nederlands de eerste van drie feedbackbijeenkomsten in het kader van Curriculum.nu. Op tafel ligt het eerste ’tussenproduct’ van het Ontwikkelteam Nederlands, waarin een visie op het leergebied Nederlands is geformuleerd.

Enkele leden van het Ontwikkelteam Nederlands en Theo Douma, voorzitter van Curriculum.nu, houden een korte inleiding Daarna zal er feedback worden geformuleerd die langs digitale weg zal worden ingediend bij het Ontwikkelteam.  De Meesterschapsteams hebben een voorstel voor de feedback geformuleerd op basis van hun Visiestuk voor Curriculum.nu (Flyer).  Dat voorstel zal worden gedeeld en besproken met aanwezigen, onder wie een aantal vertegenwoordigers uit de vakwetenschap. De concept-feedback en het eigen Visiestuk zijn afgelopen weken verspreid onder veertig hoogleraren in de neerlandistiek en besproken met vo-docenten en hbo-docenten. Hun inbreng wordt verwerkt in de uiteindelijke feedback en in een volgende versie van het Visiestuk.

  • Tijd: 10.00-14.30 uur.
  • Voor het programma en aanmelding zie dit formulier.