Nederlands

DOT: Surflessen voor het web van de Nederlandse literatuur – meld je nu aan!

Geïnteresseerd om lesmateriaal te ontwerpen waarmee leerlingen leren literairhistorisch te redeneren? In dit docentontwikkelteam ontwikkelen we lessen bij de geactualiseerde website Literatuurgeschiedenis.org en de recent afgeronde Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur: lessen die leerlingen leren surfen over het web van de Nederlandse literatuur.

Een voorbeeld van onze aanpak geeft de pilotlessenreeks over ‘De achttien dooden’ van Jan Campert. Deze is gemaakt door een Vlaams-Nederlandse werkgroep van neerlandici (docenten, vakwetenschappers, vakdidactici). Zij heeft daarbij gebruik gemaakt het ‘knooppuntenmodel’ en ‘literairhistorisch redeneren’, concepten die zijn voortgekomen uit twee docentontwikkelteams die wij, Sander Bax en Erwin Mantingh, afgelopen jaren hebben geleid. Wij willen graag samen met docenten en in samenwerking met de Taalunie en Literatuurgeschiedenis.org meer lesmaterialen op deze leest schoeien en de materialen die al in deze DOT’s zijn ontwikkeld bewerken tot lessen voor de website.

Daarvoor zoeken wij docenten die zich gedurende een half jaar willen inzetten voor de ontwikkeling van lessenreeksen. Wij schatten in dat je per week vier uur tijd nodig hebt om volwaardig mee te kunnen draaien (bijeenkomsten meegerekend). In groepjes gaan jullie met enkele docenten onder begeleiding aan de slag om lessen literatuurgeschiedenis te ontwerpen waarin leerlingen zowel de synchrone als de diachrone context van een knooppunttekst zullen ontdekken.  

Hoe gaan we te werk? Voor de zomervakantie komen we in juni één keer online bijeen, vanaf september treffen we elkaar eens per maand tot we in januari de nieuwe lessen opleveren in een fysieke slotbijeenkomst. Het gaat dus in totaal om zes bijeenkomsten, waarvan de helft online zal zijn. De drie fysieke bijeenkomsten zijn werksessies in Utrecht inclusief een eenvoudige maaltijd, van vier uur op donderdagen van 16-20 uur. De inhoudelijke voorbereiding, het samen ontwikkelen en uitproberen van het lesmateriaal en de bijeenkomsten kosten je naar schatting wekelijks vier uur. De kosten voor deze nascholing zijn 225 euro (te betalen uit je persoonlijke scholingsbudget). Na afronding ontvang je een bewijs van deelname.   

Aanmelding kan tot 1 juni a.s. via onderstaand formulier. Ook deelnemers aan onze eerdere DOT’s worden van harte uitgenodigd om weer mee te doen. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en uitnodiging voor de eerste bijeenkomst op donderdag 24 juni van 19.30-21.30 uur, waar we de werkwijze verder zullen bespreken. We gaan er voor een vliegende start vanuit dat deelnemers dan kennis hebben genomen van de lessen over ‘De achttien dooden’ en de beide publicaties (Bax & Mantingh 2018 en 2019) over de didactiek. Deelnemers zullen een link naar die artikelen ontvangen.

Sander Bax & Erwin Mantingh

Dit formulier kan op dit ogenblik niet ingevuld worden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.